TIÊU CHUẨN VIỆT NAM VỀ MÔI TRƯỜNG

  •  Quyết định 22/2006/QĐ-BTNMT_ Quyết định về việc bắt buộc áp dụng Tiêu chuẩn Việt Nam về Môi trường (tải về)

 


  • TCVN_5937-2005_Tiêu chuẩn chất lượng không khí xung quanh (tải về)

  • TCVN_5938-2005_Nồng độ tối đa cho phép đối với một số chất độc hại trong môi trường không khí xung quanh (tải về)

  • TCVN_5939-2005_Tiêu chuẩn khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ (tải về)

  • TCVN_5940-2005_Tiêu chuẩn khí thải công nghiệp đối với các chất hữu cơ (tải về)

  • TCVN_5945-2005_Tiêu chuẩn nước thải công nghiệp thải ra môi trường (tải về)

  • Quyết định_3733-2002-QĐ- BYT_ Hai mươi mốt (21) tiêu chuẩn Vệ sinh lao động để áp dụng cho các cơ sở  có sử dụng lao động (tải về)

 

 


Các tin liên quan:

Hỗ trợ trực tuyến

Ms Nguyên - 0905 378 910

Mr Cư - 0902 545 055

Liên kết website

Thống kê truy cập

102015