Nghị định 35/2014/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ xung một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/04/2011 của chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường.

 Ngày 29/4 vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định 35/2014/NĐ-CP để sửa đổi một số nội dung của Nghị định 29/2011/NĐ-CP về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết BVMT.

Theo đó, đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh đến ngày 05/06/2014 đã đi vào hoạt động mà chưa có hồ sơ về môi trường (đã nêu trên), ngoài việc bị xử phạt theo quy định của pháp luật, phải lập Đề án bảo vệ môi trường trước ngày 31/12/2014.

Thời hạn này kéo dài hơn 18 tháng so với quy định cũ tại Nghị định 29/2011/NĐ-CP.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 15/6/2014.

 

Tải Nghị định 35/2014/NĐ-CP Tại đây.

 

 

 


Các tin liên quan:

Hỗ trợ trực tuyến

Ms Nguyên - 0905 378 910

Mr Cư - 0902 545 055

Liên kết website

Thống kê truy cập

102006