Văn bản pháp luật


Nghị định 35/2014/NĐ-CP
Sửa đổi, bổ xung một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/04/2011 của chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường.
NGHỊ ĐỊNH 179/2013/NĐ-CP
QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
Thông tư liên tịch 63/2013/TTLT-BTC-BTNMT
Hướng dẫn thực hiện nghị định số 25/2013-NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2013 của chí phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải
Nghị định 25/2013/NĐ-CP
Về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải
Đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại
Đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại là hồ sơ cấp cho các tổ chức, cá nhân phát sinh chất thải nguy hại trong quá trình hoạt động, nhằm mục đích quản lý chất thải nguy hại được thực hiện vận chuyển và xử lý theo quy định của Thông tư 12/2011/TT-BTNMT.


  1 2 3 4 5  

Hỗ trợ trực tuyến

Ms Nguyên - 0905 378 910

Mr Cư - 0902 545 055

Liên kết website

Thống kê truy cập

103970